SZKOLENIE Z OBSŁUGI SPRZĘTU PPOŻ

Zapraszam w poniedziałek 25.06.2018r. do siedziby PSP w Lubinie na obowiązkowe szkolenie kadry HAL z obsługi sprzętu przeciwpożarowego.

Wiek uczestników 16+.

 

Szkolenie przeznaczone jest także dla drużynowych i przybocznych.

Godzina i szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. 
 
Czuwaj!
hm.Łukasz Nowicki 
Komendant Hufca ZHP LUBIN