1,5% dla naszych Harcerzy!

 

 

Czym jest ZHP?


Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, liczącą 125 297 członków, organizacją
wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem
działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy- stwarzanie
warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka.
Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym
stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego.
ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych,
aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Dlaczego warto przekazać harcerzom 1,5% podatku?
 • Jesteśmy największym stowarzyszeniem wychowawczym w Polsce
 • Uczymy młodych ludzi odpowiedzialności, samodzielności i współpracy w zespole
 • Zajmujemy się, tak jak rodzina, wszechstronnym wychowaniem
 • Mamy częsty i bliski kontakt z przyrodą
 • Od prawie 100 lat pielęgnujemy harcerskie tradycje i wartości
Dlaczego Hufiec Lubin?
  • Działa już od 1948 roku.
  • Działa przy nim 6 Gromad Zuchowych, 11 Drużyn Harcerskich,
      2 Drużyny Starszoharcerskie, 2 Drużyny Wielopoziomowe oraz 1 Krąg Instruktorski.
  • Wychowuje młode pokolenie.
  • Rozwija zainteresowania dzieci i młodzieży.
  • Poprzez bogaty program wypełnia wolny czas najmłodszych, także w okresie ferii zimowych i wakacji.
Co robimy z otrzymanymi środkami?
 • Wspieramy rozwój harcerstwa na obszarach wiejskich oraz miasteczkach (Raszówka, Rudna, Ścinawa, Chocianów, Gromadka)
 • Szkolimy i kwalifikujemy kadrę instruktorską.
 • Organizujemy tanie biwaki oraz obozy dla dzieci i młodzieży.
 • Tworzymy nowe, interesujące programy działania jednostek harcerskich.
 • Odnawiamy harcówki i pomieszczenia, w których odbywają się nasze zbiórki.
 • Kompletujemy harcerskie mundury dla najuboższych harcerzy.
 • Wspieramy ruch Nieprzetartego Szlaku, czyli niepełnosprawne dzieci i ich rodziny działające w Związku.
 • Zakupimy nowy sprzęt obozowy (domki i namioty) oraz najpotrzebniejsze
      materiały programowe do naszej pracy
Umiejętnie gospodaruj swoimi pieniędzmi - oddaj 1,5% swojego podatku ZHP i wspomóż naszą działalność – jest to kwota, którą co roku zabierał Ci Urząd Skarbowy, dziś sam możesz zdecydować, co się z nią stanie. Nic nie tracisz, a pomagasz nam.

Kto może przekazać 1,5 % podatku?
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej,
     19 – procentowej stawki podatku
Jak przekazać 1,5% podatku ?

Żeby przekazać podatek  na ZHP, hufiec w Lubinie, należy w terminie składania zeznania rocznego  (1.01 – 30.04) wypełniając  stosowny PIT zadeklarować  kwotę podatku 1,5% wpisując,
NR KRS ( Krajowy Rejestr Sądowy) 0000264246 oraz w punkcie
„Informacje Uzupełniające” nazwę jednostki ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA, HUFIEC LUBIN
 • podatnik wskazuje organizacje pożytku publicznego
       i kwotę 1,5% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1,5%;
 • podatnik może przekazać odpis 1,5% tylko dla jednej organizacji;
 • podatnik nie ma możliwości określenia celu szczegółowego,
       na który chce przekazać 1,5%;
 • jeśli odpis przekazywany jest dla organizacji, która ma oddziały
      podatnik nie ma możliwości wskazania oddziału
      dla którego chciałby przekazać swój 1,5%.
      Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane konto organizacji;
 • organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1,5% - dowie się tylko,
       z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota;
 • wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji, w terminie trzech miesięcy od terminu    składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców)
  i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej)
Miejsce w formularzu PIT na wskazanie OPP dla której przekazuje się 1,5% podatku

                                                                              źródło: www.dolnoslaska.zhp.pl