Współzawodnictwo

 

WSPÓŁZAWODNICTWO JEDNOSTEK O TYTUŁ „WZOROWEJ GROMADY”
ORAZ „WZOROWEJ DRUŻYNY”

HUFIEC ZHP LUBIN

ROK HARCERSKI 2016/2017

Komenda Hufca ZHP w Lubinie przyjmuje regulamin współzawodnictwa jednostek hufcowych
wszystkich pionów metodycznych.

1. CELE WSPÓŁZAWODNICTWA:

- poprawienie jakości pracy drużyn i gromad;

- motywowanie jednostek do podejmowania różnych aktywności;

- motywowanie drużynowych do samorozwoju;

- wyłonienie najlepszych jednostek Hufca Lubin oraz „Wzorowych Drużynowych”.

 

2. CZAS TRWANIA WSPÓŁZAWODNICTWA:

 

Współzawodnictwo trwa od 10 czerwca 2016 do 10 czerwca 2017.

Podsumowanie wyników odbywa się podczas Hufcowego Zakończenia Roku Harcerskiego.

 

 

3. ZASADY:

Współzawodnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich jednostek Hufca ZHP Lubin.

Opiera się na systemie punktowym – punkty przyznawane są na podstawie półrocznego meldunku, który drużynowy uzupełnia według zawartego w regulaminie wzoru. Meldunek należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 10 stycznia za I półrocze i do 10 czerwca za II półrocze.

 

Drużyny wielopoziomowe oddają oddzielny meldunek dla każdego pionu.

 

Za meldunek oddany po wyznaczonym terminie, ale przed przedstawieniem wyników Komendzie Hufca, jednostka otrzymuję połowę punktów. Meldunek oddany po podaniu wyników nie jest punktowany.

 

4. UCZESTNICY:

We współzawodnictwie biorą udział wszystkie jednostki Hufca Lubin.

 

5. KOORDYNATOR:

Osobą odpowiedzialną za współzawodnictwo z ramienia Komendy Hufca jest członkini Komendy ds. programowych, pwd. Marta Mroczko.

 

6. TYTUŁ "WZOROWEJ JEDNOSTKI"

Tytuł „Wzorowej Jednostki” otrzymuje gromada lub drużyna, która w ciągu roku uczestniczyła w co najmniej pięciu imprezach sztandarowych i w całorocznym współzawodnictwie zdobyła minimum 160 punktów. Każda Wzorowa jednostka otrzyma certyfikat oraz następujące przywileje:

- pierwszeństwo w organizacji akcji zarobkowych;

- prawo do zorganizowania biwaku na bazie obozowej Hufca Lubin w Wygnańczycach
bez opłaty za zakwaterowanie.

 

7. TYTUŁ " WZOROWEGO DRUŻYNOWEGO"

Tytuł „Wzorowego Drużynowego” otrzymuje drużynowy każdej „Wzorowej Jednostki” – warunkiem jest pozytywna opinia Komendy Hufca. Każdy Wzorowy Drużynowy otrzyma certyfikat oraz dodatkową pulę środków do wykorzystania na formy szkoleniowe.

 

8. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW:

Na podstawie przyznanych punktów zostaną wyłonione najlepsze jednostki Hufca Lubin.
I, II i III miejsce zostaje przyznane osobno dla drużyn i gromad hufca. Drużyny wielopoziomowe, składające meldunek dla pionu zuchowego, będą oceniane w obu tych kategoriach.

Jeżeli zwycięska gromada/drużyna nie uzyskała tytułu „Wzorowej Jednostki”, otrzyma nagrody za zajęte miejsce bez przywilejów wynikających z tego tytułu. Zwycięskie jednostki otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

9. PUNKTACJA:

Poza wyjątkami zaznaczonymi w „Uwagach” punkty przyznawane są w przeliczeniu procentowym:

- na 16 osób dla gromad oraz drużyn harcerskich i starszoharcerskich,
- na 9 osób dla drużyn wędrowniczych.

Szczegółowa rozpiska punktowanych aktywności jednostek (wraz z uwagami odnośnie punktacji) znajduje się poniżej.

 

PUNKTOWANA AKTYWNOŚĆ PUNKTACJA UWAGI
DOKUMENTACJA
Terminowe oddanie planu pracy, listy osób, umowy wolontariackiej, zobowiązania opiekuna i drużynowego. 0-5 pkt Punkty przyznawane tylko w meldunku styczniowym.
Regulaminowe prowadzenie i terminowe oddanie książki pracy 0-2 pkt
Systematyczne prowadzenie i terminowe oddanie kroniki. 0-2 pkt
Terminowe oddanie meldunku. 0-1 pkt  
Prowadzenie dokumentacji inwentarzowej. 0-1 pkt Punkty przyznawane tylko w meldunku czerwcowym.
PRACA DRUŻYNOWEGO
Drużynowy ukończył kurs drużynowych/przewodnikowski. 0-2 pkt

2 pkt – drużynowy

1 pkt – inny funkcyjny

Punkty przyznawane tylko w meldunku czerwcowym.

Drużynowy/inny funkcyjny posiada stopień instruktorski. 0-2 pkt

1 pkt – jest w trakcie próby

2 pkt – posiada stopień

Uczestnictwo w odprawie drużynowych. 0-2 pkt

2 pkt – drużynowy

1 pkt - przyboczny

Uzyskanie pochwały/wyróżnienia/innej nagrody organizacyjnej. 1-3 pkt

1 pkt – poziom hufca

2 pkt – poziom chorągwi

3 pkt – ogólnopolski

Podstawą naliczenia punktów jest podanie numeru rozkazu.

Uzyskanie upomnienia/nagany/innej kary organizacyjnej. do -3 pkt Punkty są odejmowane po ukazaniu się właściwego rozkazu.
Udział w formie szkoleniowej w lub poza ZHP. 0,5-3 pkt

Punkty przyznawane w zależności od czasu szkolenia i funkcji uczestniczących.

Podstawą naliczenia punktów jest okazanie zaświadczenia
lub innego potwierdzenie szkolenia.

PRACA JEDNOSTKI
Umundurowanie jednostki. 0-5 pkt Punkty przyznawane tylko w meldunku czerwcowym. Podstawą naliczenia punktów jest aktualne zdjęcie jednostki.
Systematyczne prowadzenie strony/fanpage’a jednostki. 2 pkt  
Proporzec/totem jednostki. 1 pkt Punkty przyznawane tylko w meldunku czerwcowym. Podstawą naliczenia punktów jest zdjęcie.
Terminowe opłacenie składek członkowskich. 0-6 pkt Punkty przyznawane indywidualnie dla każdej jednostki.
Organizacja skutecznej akcji zarobkowej. 1-5 pkt

1zł - 200zł – 1 pkt

201zł - 400zł – 2 pkt

401zł - 600zł – 3 pkt

601zł - 800zł – 4 pkt

powyżej 800 zł – 5 pkt

AKTYWNOŚĆ JEDNOSTKI
Udział jednostki w HAL (min. 10 dni). 1-6 pkt  
Udział jednostki w HAZ (min. 5 dni). 1-5 pkt  
Udział w wielodniowej imprezie ogólnozwiązkowej. 1-7 pkt  
Udział w wielodniowej imprezie hufca/środowiska. 1-6 pkt  
Biwak drużyny/gromady. 1-6 pkt  
Udział w jednodniowej imprezie drużyny/hufca/chorągwi. 1-5 pkt  
Zbiórka z ciekawym człowiekiem/w ciekawym miejscu. 0-1 pkt Punkty przyznawane na podstawie zdjęć i konspektu zbiórki.
Zbiórka z rodzicami. 0-2 pkt Punkty przyznawane na podstawie zdjęć i konspektu zbiórki.
Organizacja imprezy programowej hufca. 3-6 pkt

3 pkt – impreza przygotowana przez funkcyjnych

6 pkt – impreza przygotowana przez jednostkę

Jednostka organizująca daną imprezę może też wziąć w niej udział
na prawach uczestnika – w takim wypadku osoby biorące udział w organizacji nie wliczają się do liczby uczestników.

SŁUŻBA LOKALNA
Uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i innych uroczystości (11 listopada, Orszak Trzech Króli itd.). 1-5 pkt  
Współorganizacja obchodów świąt państwowych i innych uroczystości (11 listopada, Orszak Trzech Króli itd.). 1-6 pkt Jednostka współorganizująca daną uroczystość może też wziąć w niej udział
na prawach uczestnika – w takim wypadku osoby biorące udział w organizacji nie wliczają się do liczby uczestników.
Wystawienie warty honorowej (przy pomniku/sztandarze/ Bożym Grobie). 1-5 pkt  
Roznoszenie BŚP. 1-5 pkt  
Organizacja wspólnego przedsięwzięcia z wybraną instytucją (oratorium, Dom Dziecka, PTTK, Park Narodowy itd.). 1-5 pkt  
Udział w zbiórce pieniędzy/darów lub innej akcji charytatywnej. 1-5 pkt  
Inna forma aktywności społecznej. 1-5 pkt W przypadkach uzasadnionych formatem aktywności górna granica punktów może być zwiększona do 7.
INNE
Dołączenie do meldunku poprawnego konspektu zbiórki
w formie elektronicznej.
0-1 pkt W przypadku, gdy drużynowy nie odda lub nie uzupełni książki pracy jednostki, punkty za konspekty nie będą naliczane.

UWAGAWszystkie formy aktywności drużynowego oraz drużyn muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami wewnętrznymi ZHP.

Jest to warunek naliczenia punktów za daną formę aktywności.