Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju Mieszkańcom Miasta Lubina