DMB - KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs plastyczny na kartkę z okazji

Dnia Myśli Braterskiej

                                               

Termin oddania prac do biura Hufca to 16.02.2019 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Hufcowego Dnia Myśli Braterskiej.

Kategorie wiekowe

  • Zuchy
  • Harcerze
  • Harcerze Starsi, Wędrownicy i Instruktorzy

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną kartkę otwieraną w pionie lub w poziomie, wykonaną dowolną techniką, format A5 (kartka z bloku A4 złożona na pół). Praca powinna być oddana razem z kartą zgłoszenia w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem autora.

Czuwaj!

pwd. Marta Wrześniak

komendantka SH Falanga