Zjazd Hufca ZHP Lubin 2019

Komenda Hufca ZHP Lubin zwołała Zjazd Hufca ZHP Lubin, w dniu 9 czerwca 2019r. w Galerii Zamkowej w Lubinie, przy ul. M. Pruzi o godz. 12:00.

Lista uczstników Zjazdu Hufca ZHP Lubin z głosem decydującym (czynnym prawem wyborczym) dostępna jest w rozkazie L04/2019 (poniżej).