Hufiec ZHP Lubin realizuje projekt

ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubin realizuje:

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030