POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH W NASZYM MIEŚCIE

24.04.2020r. Mimo ciężkiej sytuacji panującej w kraju nasz Harcerski Klub Ratowniczy "Vermis" z naszego hufca działa nadal.
Czworo naszych ratowników, członków Stowarzyszenia Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce odwiedzili przy wsparciu grupy z Wielkopolski oraz wojska, potrzebujących w naszym mieście.Rozwislismy żywność osobom przebywającym na kwarantannie oraz bezdomnym. Trudne zadanie zostało wykonane - grupa rozwiozła wcześniej zamówione wyzywienie do 80 rodzin.