Zbiórka wyborcza rejonu 4

 
Dostępny jest najnowszy rozkaz Komendanta Hufca ZHP Lubin. 
Zapraszamy do lektury 
https://tiny.pl/9gzt4