Posiedzenie KSI - 19.12.2015

 Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza na ostatnie w 2015 roku spotkanie w dniu 19 grudnia 2015r. o godzinie 15.00 wszystkich zainteresowanych otwarciem lub zamknięciem próby oraz zmianą zadania czy przedłużeniem terminu realizacji próby instruktorskiej.

Przypominam, że wnioski należy przesłać do dnia 12. grudnia na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czuwaj!

hm. Beata Rzepka
HKSI

Kapituła Stopni Wędrowniczych - listopad 2015

Informuję, że posiedzenie KSW odbędzie się 20.11.2015r. (piątek). o godzinie 19.00 w Biurze Komendy Hufca.
Proszę o wysłanie wnisków i proponowanych prób do 19.11.2015r. na maila: 
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

CZUWAJ!
hm. Paulina Lew

LUBIŃSKI HUFIEC ZAPRASZA NA ZBIÓRKI DO GROMAD ZUCHOWYCH I DRUŻYN HARCERSKICH

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu   z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.

Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy stosują sprawdzoną metodę, polegającą na realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, wykorzystywaniu stymulującego programu  oraz odwoływaniu się do idei wyrażonych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań wychowawców i wychowanków.

Aby w owym wspieraniu być skutecznym, stale rozwijamy się i uczymy, skutecznie wspierać może jedynie organizacja do tego rzetelnie przygotowana, taka, która stale pokonuje własne niedoskonałości i ograniczenia. Organizacja wyrazista, z kompetentną i ideową kadrą. Kadrą, która chce i może stać się dla młodego człowieka autorytetem, przewodnikiem, przyjacielem. Wspieramy drugiego człowieka, czyli pomagamy mu, wskazujemy, umożliwiamy – jednakże wybór drogi i stylu życia należą do tego, kogo prowadzimy harcerską ścieżką. W ten sposób uczymy samodzielności i zachęcamy młodego człowieka do brania odpowiedzialności za własne decyzje, działania, własny rozwój. Naszymi działaniami nie konkurujemy z rodzicami i rodziną. Rodziców traktujemy jako pierwszych, najważniejszych wychowawców, dlatego naszą pracę wychowawczą prowadzimy w stałej współpracy z nimi. ZHP istnieje nie po to, by doskonalić strukturę, przepływ informacji oraz proponować coraz ciekawsze i atrakcyjniejsze rozwiązania metodyczne dla nich samych. Wszystko to ma sens tylko wtedy, gdy służy wspieraniu młodego człowieka. Przy wątpliwościach, czym ZHP rzeczywiście powinno się zajmować, należy postawić sobie pytanie, na ile owe działania służą wspieraniu młodego człowieka w rozwoju.

Tak budujemy organizację, układamy pracę, tworzymy program czy dzielimy zadania, aby umożliwiać wszechstronny – duchowy, emocjonalny, intelektualny, społeczny i fizyczny – rozwój. Patrzymy na człowieka jako na pewną całość – i wspieramy go w rozwoju każdego z owych aspektów. Dopiero takie holistyczne podejście do kwestii wychowania umożliwia kształtowanie postaw, naukę oraz doskonalenie umiejętności. Nie to wyróżnia nas spośród innych organizacji pozarządowych, że zajmujemy się rozwojem duchowym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym czy fizycznym. Wyróżnia nas i jest dla nas cenne to, że te wszystkie sfery rozwoju są dla nas obiektem troski jednocześnie, stale i równoważnie.

Kształtowanie charakteru wymaga aktywnej postawy wobec siebie samego i otaczającej rzeczywistości. Jesteśmy elementami większej całości – funkcjonujemy wśród innych ludzi, w określonych warunkach, spotykamy się z różnorodnymi postawami wobec życia. Chcemy przygotować młodego człowieka do samodzielnego stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki. Do wymagania od siebie i niezgody na bylejakość. Ważne dla nas są umiejętności, wiedza, przeżycia. Ale mają one być narzędziem do kształtowania charakteru, a nie to kształtowanie zastąpić.

Na myśl o harcerstwie od razu przed oczami widzimy uśmiechniętych ludzi gotowych do pracy i pomocy potrzebującym. Związek Harcerstwa Polskiego składa się z działalności skierowanej do drugiego człowieka, a braterstwo, czyli przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych, to jedna z głównych zasad naszego wychowania.  Zasadnicze cechy harcerskiej postawy to tolerancja, braterstwo, wzajemna akceptacja i zaufanie – wartości, które stanowią podstawowy budulec kapitału społeczneg.

Informacje o miejscu i godzinie zbiórek znajdują się tutaj 

http://www.lubin.zhp.pl/jednotki

 

 

 

 

Zjazd Hufca ZHP Lubin

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                       Lubin, dn. 20.10.2015r.

Komendant Hufca

im. Budowniczych Zagłębia Miedziowego
w Lubinie

Rozkaz L 10/2015

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zgodnie z uchwałą 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP ORDYNACJA WYBORCZA ZHP z dnia 12. stycznia 2014r. decyzją Komendy Hufca zwołuję Zjazd Hufca ZHP w Lubinie na dzień 21.11.2015r. Zjazd odbędzie się w auli Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie. Rozpoczęcie obrad o godzinie 10.00.


1.2. Informacje

1.2.1. Zgodnie ze Statutem ZHP oraz Ordynacją Wyborczą ZHP ogłaszam listę uczestników Zjazdu Hufca posiadających czynne prawo wyborcze:

 1. pwd. Brak Magdalena – Członkini Zespołu Kadry Kształcącej,

 2. pwd. Cych Karolina – Drużynowa 11 DH „Luna”,

 3. dh. Czaja Małgorzata – Drużynowa Próbnej Drużyny Harcerskiej w Raszówce,

 4. phm. Turzańska Patrycja – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich,

 5. pwd. Dunal Roksana – Członkini Komisji Rewizyjnej Hufca,

 6. dh. Dyck Natalia – Drużynowa 77 WDH „Silvestris”

 7. hm. Dzierżek Przemysław – Członek Komendy Hufca ds. pracy z kadrą,

 8. hm. Franczak Franciszka – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich,

 9. dh. Hadała Damian – Druzynowy 15 DH „Mgławica”

 10. phm. Hurej Karolina – Członkini Zespołu Kadry Kształcącej przy KH ZHP Lubin,

 11. dh. Jasińska Magdalena – Drużynowa 60 DH „Westerplatte”,

 12. hm. Kaleta Bożena – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich,

 13. phm. Karlak Aldona – Drużynowa 6 GZNS „Krasnoludkowy Ród”,

 14. pwd. Klimaszewski Michał – Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca,

 15. phm. Kobyłecki Radosław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca,

 16. phm. Kozieł Jerzy – Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca,

 17. phm. Kwiecińska Renata – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich

 18. hm. Lew Paulina – Przewodnicząca Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych,

 19. dh. Lewandowska Klaudia – Drużynowa 1 GZ „Magiczny Krąg Przyjaźni”,

 20. hm. Marek Halina – Instruktor ds. księgowych Hufca,

 21. pwd. Mokrzycka Magdalena – Drużynowa 14 DH „Tam i z powrotem”,

 22. pwd. Misiewicz Monika – Członkini Komendy Hufca,

 23. pwd. Mroczko Marta – Drużynowa 74 WDH „Szaniec”,

 24. pwd. Natoński Tomasz – Członek Komendy Hufca ds. kwatermistrzowskich

 25. hm. Nowicki Łukasz – Komendant Hufca ZHP Lubin,

 26. dh. Osmałek Paula – Drużynowa 78 DH „Kaskada”,

 27. phm. Rudnicka Katarzyna – Członkini Zespołu Kadry Kształcącej Hufca,

 28. hm. Rzepka Beata – Zastępczyni Komendanta Hufca ds. programowych,

 29. pwd. Rzeżwicka Angelika – Komendantka Szczepu Harcerskiego „Falanga”,

 30. pwd. Świderska Paulina– Członkini Zespołu Kadry Kształcącej,

 31. phm. Wawrzyniak Elżbieta – Przewodnicząca Zespołu Kadry Kształcącej Hufca,

 32. pwd. Wąsik Gracjana – Członkini Komisji Rewizyjnej Hufca,

 33. pwd. Wiśniewska Anna – Skarbnik Hufca,

 34. pwd. Wrześniak Marta – Drużynowa – 19 GGZ „Przyjaciele Zwierząt”,

 35. dh. Zajdlic Martyna – Drużynowa 24 DH „Piorun”,

 36. dh. Żukowski Norbert – Drużynowy 21 DH „Fuego”


Odwołania lub zastrzeżenia do listy uczestników zjazdu hufca mogą być zgłaszane do komendanta hufca w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane przez komendanta hufca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku. Decyzje komendanta hufca ogłaszane są w rozkazie przed upływem tego terminu. Od decyzji komendanta hufca w sprawie realizacji praw wyborczych przysługuje odwołanie do właściwego sądu harcerskiego w terminie 3 dni od podania do wiadomości decyzji komendanta hufca. Sąd wydaje postanowienie nie później niż na 5 dni przed terminem zjazdu.

 

                                                                                                                  Czuwaj!

                                                                                                               hm. Łukasz Nowicki

Rajd Harcerski "Byle do Rana"

Po raz dziewiętnasty Młodzieżowy Krąg Instruktorski "Siódemka" ma przyjemność zaprosić na Rajd Harcerski "Byle do Rana".

Przez lata pracy rajd zmieniał swój kształt, a każdy kolejny wyjazd przynosił moc wrażeń i niespodzianek. 
Mamy nadzieje,że również w tym roku spotkamy się na Rajdzie, podczas których w niezapomnianą przygodę wyruszymy do krajów Europy i Świata.
 
Przyjmijcie wyzwanie i wyruszcie w podróż razem z nami!
 
CZUWAJ!
Młodzieżowy Krąg Instruktorski
"Siódemka"
im. gen. bryg. A. E. Fieldorfa ps."Nil"
 
 
PS: Informacja została przesłana do każdego drużynowego.
Pozdrawiamy